Marion Ubbergen

“Patrick Dorder, een prima cameraman en journalist, is objectief en weet waarover hij praat.”

Secretariaatsmedewerker bij BJAA